Retningslinjer for udlejning af Højerup gl. Kirkeruin

Booking – Leje

Kirkeruinen kan lejes/bookes til arrangementer af kulturel karakter – sang, musik, foredrag o.l.

– samt til højtideligholdelse af familiebegivenheder, f.eks. borgerlig vielse.

Leje: 3000 kr. inkl. moms, der indbetales til Selskabet Højeruplund samtidig med bookingen.

Ved samtidig afholdelse af et arrangement på Traktørstedet Højeruplund kan lejebeløbet
reduceres.

Bruger skal respektere, at der er tale om en fredet kirkeruin med offentlig adgang kl.10-17 fra påske til efterårsferiens slutning. Arrangementet må ikke medføre indskrænkninger i publikums adgang til kirkeruinen.

Arrangementet må ikke indebære spisning eller udskænkning inde i kirkeruinen. Erhvervsmæssig servering på Højeruplunds ejendom, inklusive parken og lunden, er forbeholdt traktøren på traktørstedet.

Kirkeruinen bliver i det daglige kun nødtørftigt rengjort. Bruger må – om ønskes – selv stå for yderligere rengøring og pyntning, og dette skal ske med den størst mulige respekt for det fredede inventar. Eventuel pynt skal fjernes straks efter arrangementet.

Der må ikke flyttes på inventaret.

Ved henvendelse skal arrangementets karakter oplyses.

Selskabet Højeruplund forbeholder sig ret til at afvise anmodninger om arrangementer,  som efter bestyrelsens opfattelse ikke harmonerer med den gamle kirkeruins status.

Henvendelse om booking/leje kan ske til

Bo Henriksen, på telefon  28 30 10 16 eller brug Online Booking. Ved online booking kan der bookes fra 48 timer til 12 måneder før begivenheden.

Online booking af Højerup gl. kirke

Nyttige links