Retningslinjer for udlejning af Højerup gl. Kirkeruin

Booking – Leje

Kirkeruinen kan lejes/bookes til arrangementer af kulturel karakter – sang, musik, foredrag o.l.

– samt til højtideligholdelse af familiebegivenheder, f.eks. borgerlig vielse. Kirkelig vielse er ikke tilladt. Endvidere kan den bookes til kommerciel fotooptagelse.

Leje: 3000 kr. inkl. moms, der indbetales til Selskabet Højeruplund samtidig med bookingen.

Ved samtidig afholdelse af et arrangement på Traktørstedet Højeruplund modtager man for samme pris en voucher værdi 1000 kr. til anvendelse ved arrangementet på traktørstedet.

Bruger skal respektere, at der er tale om en fredet kirkeruin med offentlig adgang kl.10-17 fra påske til efterårsferiens slutning. Arrangementet må ikke medføre indskrænkninger i publikums adgang til kirkeruinen. Bookingportalen giver adgang til bookning mellem kl. 10 og kl. 17. Ønskes en booking uden for dette tidsrum bedes man rette henvendelse til bestyrelsen.

Arrangementet må ikke indebære spisning eller udskænkning inde i kirkeruinen. Erhvervsmæssig servering på Højeruplunds ejendom, inklusive parken og lunden, er forbeholdt traktøren på traktørstedet.

Kirkeruinen bliver i det daglige kun nødtørftigt rengjort. Bruger må – om ønskes – selv stå for yderligere rengøring og pyntning, og dette skal ske med den størst mulige respekt for det fredede inventar. Eventuel pynt skal fjernes straks efter arrangementet.

Der må ikke flyttes på inventaret.

Der må ikke flyves med drone i området.

Ved henvendelse skal arrangementets karakter oplyses.

Selskabet Højeruplund forbeholder sig ret til at afvise anmodninger om arrangementer,  som efter bestyrelsens opfattelse ikke harmonerer med den gamle kirkeruins status.

Brug Online Booking. Ved online booking kan der bookes fra 48 timer til 12 måneder før begivenheden. Der kan vælges mellem “Leje af Den gamle kirke i 1 time” og “Leje af Den gamle Kirke samt Arrangement på Traktørstedet Højeruplund i tilknytning til selve begivenheden”. Skal kirken bookes til kommerciel fotooptagelse kontakt da formanden.

Ved spørgsmål kontakt Bo Henriksen 2830 1016 eller Jens Carl Jørgensen 2893 5535.

Online booking af Højerup gl. kirke