Nationale Helte og -begivenheder

Udkigsposten “Bråten” og Niels Juel:

Foto: Jesper Jørgensen

Denne udkigspost kaldes i folkemunde “Bråten”. Herfra ses Klinten og Den Gamle Kirke i et nyt perspektiv. Især  en solrig formiddag.

Kast blikket mod nordøst – mod Falsterbo – forestil dig, at det er 1. juli 1677. Netop i dit synsfelt er den danske og svenske flåde i voldsom kamp  ud for Stevns. Den svenske flåde talte 18 orlogsskibe, 12 fregatter, 6 brandere og 11 mindre skibe. Den danske flåde var bestod af 16 orlogsskibe, 9 fregatter, 2 brandere og 7 mindre skibe. Sammenlagt kunne svenskerne mønstre 1624 kanoner og 9200 mand mod danskernes 1422 kanoner og 6700 mand. Svenskerne var langt overlegne, men den danske generaladmiralløjtnant Niels Juel (1629-1697) gjorde forskellen.

Niels Juel var en dristig og snarrådig mand. Han havde kommandoen  over den danske flåde, og klokken halv seks om morgenen den 1. juli indledte han slaget, og de næste ti timer var de to flåder i løbende  fægtning med hinanden. Resultatet blev en overlegen dansk sejr, hvor svenskerne om eftermiddagen blev tvunget til retræte ind i Østersøen efter at have mistet 8 orlogsskibe.

Slaget i Køge bugt blev kulminationen til søs i Den SkånskeKrig 1676-1679.