Morten Eskesen

Morten Eskesen (1826-1913) blev født i Vestjylland og læreruddannet på Snested Seminarium, hvor han blev stærkt påvirket af det grundtvigske syn på kirke, skole og folkeoplysning. I sin samtid var han en kendt Fri-skolemand, Højskolemand og Folketaler. I 1874 udgav han sangbogen: “Nordiske sange til brug ved folkemøder, skytteforeninger og i skoler”, og i 1890 udkom et sanghefte med 80 sange med hans egne melodier.

Men først efter hans død blev hans egentlige historiske betydning kendt. Med bopæl i Kolding arbejdede han i det nordslesvigske område for unge nordslesvigeres ophold på danske højskoler. Denne forbindelse, der blev skabt til det tabte land, fik stor betydning ved afstemningen i 1920, hvor Nordslesvig kom tilbage til Danmark.

Mindestenen er rejst 9. nov. 1920.