Egnshistoriske minder:

Den geologiske Klint:

 

Skriver Museet – Overføres hertil senere.