Klinteskæret

Stevnske kridtsten er blevet anvendt som bygningssten i mange hundrede år. De blev brugt ved opførelsen af Biskop Absalons Borg veds Havn (Københavns grundlæggelse 1167), og de blev brugt, da Peder Jensen Lodehat i ca. 1397 opførte Gjorslev på Stevns. Endvidere kan nævnes Lindencrones palæ i Bredgade ved Amalienborg (1750-53) og Thorvaldsens museum (1841-42).

I  1793 købte Jacob Brønnum Scavenius Gjorslev, Søholm og Erikstup godser. Den nye godsejer var en fremsynet mand, der sikrede sig mulighed for en øget udnyttelse af klintens råstoffer. Ved klintebyernes udskiftning i slutningen af 1790`erne, sikrede Scavenius sig ejendomsretten til gårdene  langs  klinten.  I Sigerslev,  Tommestrup og Højerup blev en del af disse gårde delt i nye ejendomme med en lille jordlod, (Lilledal, Barmhjertigheden, Vindehuse og Harvig), og efterhånden blev disse husmænd den vigtigste arbejdskraft ved klinten.

Produktionen tredobledes fra 1840`erne til 1870`erne, hvor den nåede op på 270.000 kridtsten om året. Det var udviklingen i landbruget, der skabte et stort lokalt marked. De gamle gårde var udslidte, og de gode konjunkturer gjorde det muligt at erstatte dem med nye og større bygninger.