Sidste nyt fra Selskabet Højeruplund 2020

 Liste over aktiviteter 2020

18. November 2020 Generalforsamling

Generalforsamlingen den 18. november 2020 bliv afholdt med et pænt fremmøde og alle valg var genvalg.

Du kan læse formandens beretning, samt regnskabet for Selskabet Højeruplund ved at trykke på vedhæftet knapperne til højre.

Sang- og musikaftenen

Sang- og musikaftenen den 2. tirsdag i august er aflyst i 2020. Den har været afholdt hvert år siden 1974, men situationen med covid-19 og deraf følgende pladsbegrænsninger i den gamle kirke har ført til at vi har valgt helt at aflyse.

Vi forventer at komme igen i 2021.

Vores genforenings-arrangementer er ligeledes aflyst – eller rettere: udsat. Vi prøver at gennemføre flere af arrangementerne i en lidt anden form i løbet af efteråret 2020.

Genforeningsjubilæum I

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00-22:00 i Sct. Jørgens kirke, Parkvej 101, Næstved A F L Y S T

Arrangementet er AFLYST på grund af corona-epidemien.

Sigurd Barrett fortæller og synger/spiller om Genforeningen, og formand for Folketingets Sydslesvigudvalg Christian Juhl sætter Genforeningen ind i en nutidig kontekst.
I samarbejde mellem Selskabet Højeruplund, Foreningen Norden, Stevns, Danmarks-Samfundet Stevns-Faxe, Østsjællands Museumsforening og Næstvedegnens Grænseforening.

Gratis bustransport fra Store Heddinge (Nytorv 17.30) over Faxe og tilbage. Entré gratis for busdeltagerne. Tilmelding hos formand@hb39.dk eller tlf. 2893 5535 (først til mølle).

Genforeningsjubilæum II

Tirsdag den 21. april kl. 19 på Traktørstedet, Højeruplund

Grænseforeningens landsformand Jens Andresen taler om ”Landegrænsen i årene 1950-2020”.

3xBjerre leverer musikalsk underholdning med sange relateret til grænsespørgsmålet. Kaffebord undervejs.
I samarbejde mellem Selskabet Højeruplund, Foreningen Norden, Stevns, Danmarks-Samfundet Stevns-Faxe, Østsjællands Museumsforening og Næstvedegnens Grænseforening og med støtte fra Stevns Kommune.
Gratis – ingen tilmelding.

75-året for Danmarks befrielse

Mandag den 4. maj 2020 kl. 19 i Højeruplund

Hjemmeværnet arrangerer fanemarch med kransenedlæggelse ved 5. maj-stenen samt ved mindestenen over flyverbesætningen ved Højerup ny kirke.

Derefter kaffebord på traktørstedet med foredrag ved Kaare Johannessen: Livet under besættelsen. 9. april 1940 er en dato, der er mejslet ind i danskernes bevidsthed. Danmark blev besat af nazityskland, og hverdagen ændrede sig med ét for alle i hele landet, høj som lav. Det blev starten på “De Fem Forbandede År”, med trange tider, nød og undertrykkelse. Men hvordan var hverdagen egentlig for danskerne under den tyske besættelse?

I aftenens foredrag tager historiker Kåre Johannessen tilhørerne med på en tur gennem et stykke Danmarkshistorie. Ikke så meget politiken og de store begivenheder, men hverdagen for ganske almindelige danskere. Vi møder helsekostfanatikere, nøjsomme husmødre, skamløse sortbørsspekulanter, fæle kollaboratører og stikkere – og selvfølgelig tapre modstandsfolk!

I samarbejde mellem Hjemmeværnskompagni Stevns, Foreningen Norden, Stevns, Danmarks-Samfundet Stevns-Faxe, Østsjællands Museumsforening og Selskabet Højeruplund og med støtte fra Stevns Kommune.
Gratis – ingen tilmelding.

Genforeningsjubilæum III

Mandag den 15. juni 2020 kl. 18.30

Flaggudstjeneste i Højerup ny Kirke med uddeling af flag og faner ved Danmarks-Samfundet.
Efter gudstjenesten fanemarch til mindestenen for Dannebrog 800 år (med kransenedlæggelse) og videre til Genforenings-obelisken hvor en mindeplade/inskription tænkes afsløret.
Herefter kaffe/kage på Højeruplund og foredrag om Genforeningen ved Lise Søelund: ”Vej, valg og vilje”.
I samarbejde mellem Selskabet Højeruplund, Foreningen Norden, Stevns, Danmarks-Samfundet Stevns-Faxe, Østsjællands Museumsforening og Næstvedegnens Grænseforening og med støtte fra Stevns Kommune.
Gratis – ingen tilmelding.

 På grund af istandsættelse vil den gamle kirke være lukket for publikum.

Den 8. november 2019 fejrede vi ved en lukket reception sammen med håndværkerne, arkitekten, samarbejdspartnere og fonde, at istandsættelsen af kirkeruinen var færdig.
Den 15. november skulle der være et bryllup i kirken. Umiddelbart før brylluppet faldt et lille stykke af pudslaget på loftet ned.

Foto: Søs Savage

Foto: Claus Jørgensen

Brylluppet blev gennemført i god ro og orden efter lidt hektisk oprydning og rengøring.

 

Håndværker og arkitekt blev sat på sagen, og hele loftet blev gennemgået. Dele af loftet er tidligere repareret, og vi har besluttet at få resten ordnet denne vinter, idet der opsættes terracottavæv med rustfri tråd på loftsbrædderne med rustfrie kramper. Der grovpudses med kalkmørtel 1:3, (Rødvig kulekalkmørtel og som Kronhøj sand) med opfyld i vævet. Når det er tørret tilstrækkelig overgnides med bræt så mørtel bliver helt udfyldt i vævet og rest udjævnes

med rive bræt. Når pudsen er hvidtør færdigpudses loftet med finpuds 1.1.

Arbejdet tager tid, og derfor lukker vi kirken helt i fire uger fra og med mandag den 13. januar til og med fredag den 7. februar 2020. Derefter vil der være weekend-åbent 10-16 frem til 1. april, hvor kirken åbnes dagligt for publikum 10-17.