Om Selskabet Højeruplund

Selskabet Højeruplund er en privat forening der blev stiftet i 1910 med det formål at ”højne den fædrelandskærlige samfølelse i vort folk” ved blandt andet at holde nationale, kulturelle og kirkelige møder, rejse mindesten. Den daværende ejer af Gjorslev Gods skænkede i 1911 lunden ”Højerup Lund” til selskabet. (Højeruplunds begyndelse)

Selskabet har skabt en mindelund med mindesten over betydende danskere og stevnsboer.  Læs mere her.(Hvad fortæller mindesmærkerne)

Gennem årene er der bygget et traktørsted ud fra den oprindelige skovløberbolig på stedet. Traktørstedet er bortforpagtet. Se mere

1932

Selskabet Højeruplund fik i 1932 overdraget den gamle kirke, som mistede sit kor i et klinteskred i 1928. Kirkeruinen er i dag sikret og åben for offentligheden i sommerperioden. Læs mere om kirken her. (Den gamle kirke)

Kirken kan lejes til særlige begivenheder, såsom bryllupper. Se udlejningsreglementet her Udlejningsreglement

1946

I 1946 flyttede foreningen et fiskerhus fra landsbyen Højerup ud til klinten og genopførte det som mindehus ved siden af kirken og kirkekæret. Om sommeren sælges der lokalt husflid og kunsthåndværk fra fiskerhuset.

Foreningen

Foreningen vedligeholder arealet omkring kirke, traktørsted, fiskerhus og mindelund, i alt godt 5 ha. Foreningen modtager indtægter fra parkeringsafgiften på stedet, samt forpagtningsafgift af traktørstedet og lejeindtægter fra kirkeruinen. Herudover er der indtægter ved medlemskontingent og salg af årskort.

Foreningen arrangerer hvert år den anden tirsdag i august en sang-og musikaften i den gamle kirke med anerkendte kunstnere. Der er fri adgang.

Bliv medlem

Enhver, der kan gå ind for Selskabets formål, kan blive medlem mod erlæggelse af et årligt kontingent, for tiden 150 kr. Der afholdes generalforsamling hvert år i november. Generalforsamlingen annonceres i Stevnsbladet, Dagbladet og her på siden. De gældende vedtægter kan ses her. 

Persondata

Også vi skal overholde reglerne om behandling af persondata. Du kan se vores perssondatapolitik her: Persondatapolitik for Selskabet Højeruplund