Jacob Frederik Scavenius

Jacob Frederik Scavenius (1838 – 1915 ) ( Ejer af Gjorslev 1868 – 1915) blev cand. polit. i 1863.

Han deltog som frivillig i kampene på Als i 1864. Indtrykkene fra disse begivenheder gjorde forsvarssagen til det ledende motiv i hans politiske karriere. Han var i skarp opposition til de nationalliberale, som han gjorde ansvarlige for den ulykkelige krig i 1864. I 1866 stillede han op i Store Heddinge og blev valgt ind i Rigsdagens Folketing. Ministeriet Estrup tiltrådte i 1875, og fik fuld støtte af Scavenius, som gik ind for en stærk regering og et stærkt forsvarsvæsen med Københavns landbefæstning som det centrale. Han var imod parlamentarismen og støttede Estrups provisoriepolitik. Han blev kultusminister 1880 og fik ansvaret for kirke, skole og kultur. Der var mange, som fandt udnævnelsen af Scavenius til kultusminister anstødelig, idet man ikke fandt embedet som kirken og skolens overhoved foreneligt med Scavenius`s udsvævende livsførelse.

Ved folketingsvalget 28.jan.1887 var Jacob Frederik Scavenius genopstillet af Højre i Store Heddinge. Ved valghandlingens begyndelse rejste en københavnsk smør-grosserer Ingemann-Petersen sig, bad forsamlingen høre godt efter og rettede derpå en interpellation – en forespørgsel til ministeren:

“Jeg vil nu tillade mig at spørge den danske folkekirkes primas, Danmarks kultusminister, den mand, der står i spidsen for præster og lærere her i landet, om det ikke er at sparke moral og religion over ende, om det ikke er at forhåne både Gud og mennesker, når Kirkens øverste tjener går på horehus?.”

Her blev han afbrudt af dirigenten (politimesteren) og frataget ordet. Efter 20 minutters forløb blev han anholdt og fængslet for to dage.

Perioden med Scavenius som minister blev dog meget frugtbar, og han fik gennemført en række positive tiltag.  Af disse kan nævnes: Oprettelsen af Rigsarkivet, Opkøb af ejendomme til sikring af Nationalmuseets udvidelse. Indfører alm forberedelseseksamen og døvstummeundervisning. Nybygninger til Polyteknisk læreanstalt, Mineralogisk museum, Klinisk laboratorium, Plantefysiologiske Museum og Kunstmuseet.