Minder, som knytter sig til Gjorslev:

2. Peder Jensen Lodehat:

Peder Jensen Lodehat tilhørte en sjællandsk adelsslægt. I slægtens våbenskjold førtes et mandshoved med en rundpullet hat, og derfra stammer navnet Lodehat, men slægten brugte ikke selv navnet.

Han omtales første gang 1375 som kannik i Roskilde og som dronning Margrete I.´s  rådgiver. Dronningen stod bag hans personlige karriere, som førte til landets højeste embeder. I 1395 blev han biskop i Roskilde og var samtidig Margrete I.´s rigskansler. Som dronningens  kansler og personlige rådgiver deltog han i en række vigtige statsforhandlinger, og han var en af hovedmændene bag Kalmarunionen og måske forfatter til unionstraktaten  i  1397.

Foruden at være kansler var Peder Jensen Lodehat en driftig biskop. Han byggede bl.a. Korsborgen Gjorslev på kirkens jordbesiddelser på Stevns i slutningen af 1300-tallet. Borgen er opført af kridtsten fra Stevns klint, og er i dag en af Danmarks ældste middelalderbygninger. I mere end 600 år har det 30 m. høje tårn og de fire midterfløje været  hovedbygningens  karakteristiske centrum.

Peder Jensen Lodehat døde i 1416 og blev begravet i koret i Roskilde Domkirke. På samme linie midt gennem kirken, hvor dronning Margrete I. er begravet.

(Margrethe den I.: 1375 – 1412, dog Oluf II.: 1376 -1387).