Genforeningsobelisken

Mindet er rejst i 1920 i anledning af Nordslesvigs genforening med Danmark. Krigen i 1864 var en katastrofe for Danmark. Vi måtte afstå Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (Tyskland), og først 55 år senere ved fredsforhandlingerne i Versailles 1919 åbnedes muligheden for grænseændringer. Det bestemtes, at befolkningen ved folkeafstemning skulle vælge, om den ville være en del af Danmark eller fortsat en del af Tyskland. Afstemningen fandt sted i to zoner, og resultatet i zone 1 (Nordslesvig) blev 75 % danske stemmer mod 25 % tyske, medens afstemningsresultatet i zone 2  (Mellemslesvig med Flensburg) blev 75 % tysksindede mod 25% dansksindede.

Resultatet gav Danmark den nuværende grænse mod Tyskland, og glæden var stor i hele landet over genforeningen med Nordslesvig (det nuværende Sønderjylland). Den danske konge Christian 10. deltog i festlighederne og 10. juli 1920 red han under stor festivitas ind i det genvundne land.

De fire felter på fodstykket har følgende tekst:

-Sønderjylland vunder, det er kampens mål.

-Hedenold 1864 – 1920.

-Højeruplund satte denne støtte.

-Mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring

Rejst 1920. Teksten vedtaget på et bestyrelsesmøde den 17. juni 1920.