Gjorslev og Slægten Scavenius

I bestyrelsens beslutningsprotokol 13. juli 1921: Mindehøj for familien Scavenius omtales og plads anvises. Er ikke rejst af Selskabet Højeruplund som sådan, men af en kreds af mænd på Stevnsmed Selskabets billigelse.

Scaveniusslægten på Gjorslev kan spores  til Jens Thomsen Brøndum i Skagen. Hans oldebarn,

Jacob Brønnum Scavenius (Gjorslevs ejer 1793 – 1820 ) blev født i Skagen i 1749. Jacob Brønnun Scavenius læste teologi og jura ved Københavns Universitet, og drog til Østen i 1877 med Asiatisk Kompagnie. I 1792 vendte han tilbage som en hovedrig mand. De nærmere omstændigheder omkring hans formue går der flere myter om – En er, at han blev gift med en indisk prinsesse – fik en stor medgift – og smed hende overbord på vejen hjem.

I 1793 købte han godserne Gjorslev, Erikstrup og Søholm, og samme år giftede han sig økonomisk fordelagtigt ind i den Suhr`ske familie. I 1798 købte han  godset Klintholm på Møen.  Med stor dygtighed drev han godserne og satte gang i udskiftning af bønderjorden og indhegning og fredning af skovene. Endvidere udviklede han kridtstensbrydningen på Stevns Klint og  anlagde kridtfabrikken ved Bøgeskoven. Ifølge Dansk Biografisk leksikon hedder det: “Med hans virke udvikledes velstanden blandt bønderne og godserne blev konsolideret“. – Et flot eftermæle, men er det nu hele sandhe-den ?. Dykker vi ned i arkiverne ses via breve, retsakter, fæsteprotokoller, retssager og ikke mindst breve fra godsforvalter Wilhjelm til Scavenius i tiden 1793 til 1820, at Scavenius fra begyndelsen af 1800 – tallet og til sin død i 1820 lå i evindelig strid med bønderne om uregelmæssigheder i arvefæsteskøderne.

Overalt drejede det sig om det reelle ejerskab til gårdene, og dermed om fæsteafgifter til godset.

Hans søn