Dybbølegen

Egen er plantet til minde om de mange danske soldater, som mistede livet i slaget ved Dybbøl den. 18. april 1864.

Historien kort:

Ved Novemberforfatningen 1863 knyttedes Slesvig til Danmark og Holsten og Lauenburg udskiltes. Forfatningen var i klar strid med de aftaler fra 1852, som Danmark havde indgået med Preussen og Østrig om helstatens bevarelse, og at Slesvig ikke måtte knyttes tættere til Danmark.

Bismarck var ministerpræsident i Preussen, og han havde flere interesser i at løse det danske spørgsmål gennem en krig. Natten til 1. februar 1864 gik preusserne og østrigerne over Ejderen. Kampen var ulige, og danskerne trak sig tilbage fra Dannevirke til Dybbøl den 5. feb. 1864. Den 18. april 1864 blev skanserne ved Dybbøl stormet, og den overlegne preussisk/østrigske hær tilføjede danskerne et knusende nederlag med mange døde, sårede og tilfangetagne. Den 29. juni 1864 erobrede preusserne den sidste bastion på Als. Ved freden i Wien den 30. oktober 1864 afstod Danmark  Slesvig, Holsten og Lauenburg. Grænsen lå derefter ved Kongeåen, og Danmark havde mistet 1/3 af sit areal.