Frederik Scavenius

Frederik Scavenius (1868 – 1923 ) ( Ejer af Gjorslev 1915 – 1923 ) cand. jur. og  højesteretssagfører .  Han overtog Gjorslev og Søholm godser efter faderens død i 1915.

Frederik Scavenius var sammen med Lars Jørgensen fra Skørpinge på Stevns initiativtagere til oprettelsen af Selskabet Højeruplund. De havde begge overværet et vælgermøde i Spjellerup i 1910 og var bekymrede over forsamlingens manglende nationalfølelse. De indbød en række mænd fra egnen til møde på Gjorslev med henblik på at oprette et nationalt selskab. Frederik Scavenius`s far skænkede den lille lund ved Højerup Klint til Selskabet. Der blev holdt indvielsesfest i september 1911.