Egnsaboretet:  (Etableret 1994 )

Stevns Egnsarboret er en samling egnstypiske træer og buske, der er naturlig hjemmehørende i området.

Ordet arboret stammer fra det latinske arbor, som betyder træ. En fremmedordbog har denne oversættelse: Et arboret er et areal beplantet med træer og buske beregnet til studiebrug.

Hegnet mod øst er en vegetationshistorisk beplantning, der viser udviklingen i vegetationen fra istid til bøgetid.

Fyrretid: (Skovfyr, Birk)

Fyrre- Hasseltid: (Skovfyr – Hassel )

Ældre Lindetid:

(Storbladet Lind, Storbladet Elm, og Stilk-eg )

Bøgetid: Bøg.

Identifikation af arboretets øvrige træer og buske kan ske via arboretsoversigten i kassen under tavlen.

Initiativet til Stevns Egnsarboret blev taget af Selskabet Højeruplund v/ gdr. Niels Hansen, Møllehøj. Naturformidler Niels Faurholdt, Køge har været rådgivende konsulent ved planlægning og etablering af Arboretet i foråret 1994.

Det er vort håb og ønske, at Arboretet vil være til glæde og inspiration for besøgende og studerende.