Absalon:

Absalon (1128-1201) var af den mægtige Hvideslægt, tvillingebroder til Esben Snare og søn af Asser Rig. Han blev opdraget sammen med Knud Lavards søn Valdemar, der blev konge under navnet Valdemar den Store i 1157. Absalon blev biskop i Roskilde i 1158 ved Valdemars støtte, og var siden kongens højre hånd som administrator og hærfører. Absalon  opførte Borg ved Havn (København), og ruiner af  denne borg kan stadig ses under Christiansborg i København.

I mange år havde venderne hærget de danske kyster – også Stevns, men i 1169 lykkedes det en hær under ledelse af Valdemar den Store og Biskop Absalon at indtage Rügen med vendernes hovedfæstning, Arkona, samt  dele af Pommeren. Ærkebispesædet i Lund var ledigt efter Eskild, og i 1178 blev Absalon indsat i det høje embede.  Knud 6. blev konge efter Valdemars død i 1182. Han var kun 19 år gammel, og i begyndelsen af hans regeringstid var Absalon den egentlige regent.

Mindesmærket for Absalon er skabt af  billedhuggeren Mathilius Schack Elo, og blev afsløret 15.juni 1934. Monumentet symboliserer en mod havets vidder skærmende skibsbov, og bogstavrimet: “Djærvt Dagens Dåd du øved for Danmark; Slægter i læ af dit livsværk leved” er forfattet af Gårdejer Jens Chr. Nielsen, Store Heddinge Overdrev.

(Absalon statuen på Højbro Plads i København er udført af Vilhelm Bissen i 1902.)