5. Maj Stenen:

Under den tyske besættelse 1940 – 1945  måtte danskerne se mange af deres grundlovssikrede frihedsrettigheder blive indskrænket. Trangen til modstand voksede  i befolkningen, og i august 1943 blev hæren interneret. Regeringen gik af i protest. Mange frihedskæmpere mistede livet. og da politiet blev interneret i sept. 1944  sendtes mange af dem til tyske kz-lejre.

Da befrielsesbudskabet kom fra BBc den 4. maj om

aftenen udløstes en eksplosion af glæde og begejstring overalt i Danmark. Få minutter efter vrimlede gaderne med jublende mennesker, der sang og dansede og omfavnede hinanden. De forhadte mørklægningsgardiner blev revet ned, bål tændt i gaderne, og der kom levende lys i vinduerne.

Befrielsesdagenes højdepunkt var den 12. maj 1945, da feltmarskal Montgomery besøgte København. I åben vogn kørte han gennem den festklædte by.

Stenen blev indviet 16. juni 1948, og som et kuriosum kan nævnes, at den korte tekst på stenen: 5. maj 1945 vat et udtryk for, at man i bestyrelsen ikke kunne blive enige om et af de mange forslag til inskription, der forelå. Her er et forslag fra Martin A. Hansen:

Skrammet vandt dit land en gave
Sorgen kunne synge
Glæden måtte græde
Frihed: Frihed: Lyn ved grave
Ny som gry
Den arver du
løj jord . Pløj hav
Fød slægt : Fød lov
og kom endnu
din datterpagt
din sønnevagt
i hu